20 JaarInfokerk Nuus
Kennisgewing 26 Oktober 2020 -  SMS Pryse
Die spesiale "Lockdown" aanbod op ons SMS pryse verstryk op 31 Oktober 2020. Vanaf  1 November sal die normale pryse soos op MaxiSMS se webwerf vertoon, weer geld. Ons moedig gemeentes aan om hierdie week nog aan te koop om sodoende nog die spesiale gratis SMS'e te ontvang.
Kennisgewing 10 September 2020 -  Die POPI Wet en Kerke
 
Indien u nog nie ingeskryf het vir ons "Aanlyn POPI Kursus" nie, is dit nog nie te laat nie. U baie welkom om steeds in te skryf. Die kursus word aanlyn in u eie tyd gedoen. Kliek hier om in te skryf vir die kursus:

Kliek hier vir meer inligting oor die kursus.

Kennisgewing 30 April 2020 - Infokerk Aanlyn Opleidingskursusse
 
In die lig van die voortslepende grendeltyd, wat meebring dat ons vir ten minste die afsienbare toekoms nie sal kan voortgaan met formele, in persoon opleiding nie, het ons dit goedgedink om te begin om met Zoom vir gemeentes solank Winkerk kursusse aan te bied. Elke streek sal verantwoordelik wees vir opleiding in hulle eie areas. Gemeentes sal ook die geleentheid h om by elke area in te skryf vir 'n kursus. Kyk gerus hierdie video om sien hoe om in te skryf vir 'n Aanlyn Winkerk kursus.
 
Kennisgewing 8 April 2020
Hoe om jou Bybelstudie aan te bied met Zoom
Selgroepe kan steeds bymekaar kom ten spyte van die grendeltyd. Aanlyn platvorms soos Skype of Zoom kan daarvoor ingespan word. Kliek hier om meer inligting te kry oor hoe om Zoom af te laai en te installeer. Kyk ook op ons "Wenke" bladsy vir meer inligting.
Kennisgewing 2 April 2020
Hoe om jou gemeente te registreer by SnapScan
Een van die groot uitdagings van gemeentes is om kollektes op te neem al is lidmate nie teenwoordig in die erediens in die kerk nie. Kliek gerus hier vir 'n video oor hoe om jou gemeente te registreer by SnapScan.
Kennisgewing 27 Maart 2020
Stuur van daaglikse oordenkings en verlaagde SMS pryse
Kyk gerus uit vir die epos wat later vandag aan u uitgestuur gaan word met meer besonderhede oor hoe om reekse oordenkings te stuur asook hoe ons u wil tegemoetkom deur meer gratis SMS'e toe te ken wanneer u SMS'e aankoop vanaf 27 Maart - 16 April. (Gedurende die Lockdown tydperk).  Stuur asb ook ons epos aan u leraar, aangesien ons nie die leraars se epos adresse het nie. Kyk gerus ook op ons wenke bladsy vir meer inligting.
Kennisgewing 26 Maart 2020
Op die vooraand van die Nasionale Lockdown wil ons graag vir gemeentes baie sterkte toewens en vir u en u lidmate opdra aan die troue sorg van ons Hemelse Vader. Die krag van die Evangelie kan nie gestop word nie, en ons wil graag hier vir gemeentes toerusting gee om op 'n eenvoudige, dog effektiewe manier, preke en ander bemoedigende materiaal op te laai na YouTube vir lidmate, om te kan kyk. Ons sal van ons kant af steeds vir u ondersteun, nie alleen met ons eie sagteware nie, maar ook met enige moontlike vrae oor die tegnologie wat u dalk mag h. Hou asb die wenke bladsy op ons webwerf dop.

Stuur van SMS'e
U kan steeds soos normaalweg deur hierdie tyd u SMS'e aankoop en stuur. Ons sal ook op die wenke bladsy vir u instruksies gee oor hoe om daaglikse oordenkings te kan stuur op 'n ge-outomatiseerde manier en sodoende effektief met u lidmate te kan kommunikeer en hulle te kan bemoedig .

Voorspoed en sen vir u.

Kennisgewing 23 Maart 2020
Coronavirus en Infokerk
Geagte Winkerk-Gebruiker,

Ons wil graag eerstens van die geleentheid gebruikmaak om u en u lidmate sterkte toe te wens met al die veranderinge wat so skielik om ons gebeur en wat ongekende vorms van onsekerheid en selfs paniek onder ons mense veroorsaak. Dis ondenkbaar om te dink dat soveel in een week kon verander.

Maar ons wil u ook versterk met die pragtige vertaling van Psalm 121:

Ek soek oral rondom my na iemand om my te help.
Ek wonder dan: “Wie sal my nou regtig help?”
Die Here sal my help. Hy het alles in die wreld gemaak.
Jy sal niks oorkom nie. God pas jou op.
Hy sal nie aan die slaap raak as Hy jou moet oppas nie.
Hy pas al sy kinders op. Hy slaap nooit. Daarom sal Hy nie vergeet om jou te help nie.
Die Here is jou oppasser. Hy sal altyd by jou wees.
Niks
(ook nie COVID-19) of niemand kan jou kwaad aandoen nie, al is hy hoe sterk.
God pas jou elke dag op teen allerhande moeilikhede en probleme.
Hy sal jou lewe mooi oppas.
Die Here sal jou oppas waar jy ook al is:
by die huis, by die werk of miskien rens op pad.
Hy sal jou altyd help, of jy kom en of jy gaan, nou en in die toekoms


Ons ervaar ook die histerie in die digitale mark om alles online te kry.  Dit het ook bepaalde probleme veroorsaak gister, Sondag, as te veel mense tegelyk alles wil doen en die internet oorlaai word.

Ons gaan ook binne die volgende dag of twee vir u opleidingsvideo's beskikbaar stel om sonder regtig enige kostes, om duur kameras en ander toerusting aan te skaf, te wys hoe 'n gemeente net met die gebruik van bestaande selfoontegnologie ‘n video van die Ds se preek te kan opneem en dit op YouTube te plaas. Ons gaan selfs poog om u te help om op 'n Sondag ‘n lewendige uitsending te kan maak sodat die hele gemeente dit saam op dieselfde tyd in hulle huise te kan meemaak.

Kursusse.
Ons sal voorlopig alle kontak kursusse afstel tot verdere kennisgewing. Ons sal graag steeds wil voortgaan om wel kursusse aan te bied. Ons sal van Teamviewer, Skype of Zoom gebruik maak om kursusse aan te bied. Hou gerus ons webwerf dop vir meer inligting in die verband. Die uitdaging in die verband is natuurlik dat gemeentes oor goeie internet verbindings moet beskik as hulle sodanige kursusse wil bywoon.

Teenwoordigheidskontrole by byeenkomste.
Die President het aangekondig dat  waar daar byeenkomste van mense is, hulle kontakdetail versamel moet word, sodat, sou enige van daardie mense wel positief getoets word vir Covid-19 , al die ander betrokkenes daarvan in kennis gestel moet  word en ook  getoets moet word. Ons wil baie sterk aanbeveel dat u Winkerk 7  se "Meeleef" funksie gebruik om die betrokkenes in 'n nuwe meelewingsgroep in te deel, sodat dit maklik agterna herwin kan word. Elke byeenkoms moet as 'n aparte Meelewingsaktiwiteit geskep word, en die lidmate dan daaraan gekoppel word.

Oordenkings.
Ons sal ook die uiters kragtige "Oordenkings" SMS funksie van Winkerk 7 met 'n opledingsvideo binnekort aan u in detail verduidelik om op 'n BAIE MAKLIKE manier in gereelde kontak met lidmate te bly.


Kennisgewing 7 Feb 2020
Telefoniese Ondersteuning Pretoria Kantoor 10-14 Feb 2020
Ons Pretoria kantoor is hierdie week gedeeltelik gesluit. Vir dringende Winkerk navrae kan Ds Jan Els gekontak word by (083) 329-1007 of by janels@infokerk.co.za
Gemeentes in die Kaap, Natal, Vrystaat en Namibi moet steeds hulle eie kantore kontak soos normaalweg.
Vir dringende Backup Buddy navrae kan 'n WhatsApp aan Jandri gestuur word by (082) 854-4274. Stuur 'n beskrywing van die probleem, jou naam en gemeente se naam asook jou Teamviewer ID en password. (LW: Moenie jou Teamviewer toemaak nie. Jy kan Teamviewer net minimize totdat hy op jou rekenaar aanteken.)
SMS aankope gaan voort soos normaalweg. Maak asb seker dat u egter vroegtydig u aankope doen.
Kennisgewing 31 Jan 2020
Telefoniese Ondersteuning Kaap
Ons is dankbaar om te kan rapporteer dat Ds Danie Batt se kantoor ten volle operasioneel is. Hulle ervaar egter nog soms Telkom probleme. Sou u nie deurkom op die Telkomlyn nie, kan u gerus ook nou op sy of Pauline se selfone bel. Danie (082) 378-8865 of Pauline (072) 403-2805
Kennisgewing 5 Okt 2019
Nuwe weergawe van Winkerk 7
Winkerk 7.30.57 is op 3 Okt vrygestel. Ter wille van die sekuriteit van gemeentes se data word die gebruikers begelei om nie meer met "master" in die program in te gaan nie. Die program sal u begelei om vir elke gebruiker nou 'n eie gebruikernaam en wagwoord te skep. Dit is baie belangrik dat elke persoon wat met Winkerk werk, sy of haar eie gebruikernaam en wagwoord moet h. Die gebruikernaam behoort die naam van die persoon te wees wat in die program aanteken. Daar sal ook nuwe POPI voorwaardes wees wat gebruikers moet aanvaar alvorens hulle toegang tot die stelsel sal kan verkry en dit is belangrik dat elke gebruiker (persoon wat met Winkerk werk) apart die voorwaardes moet aanvaar.
Kennisgewing 28 Aug 2019
Die POPI wet en kerke
Ons wil baie graag die belangrikheid van hierdie aangeleentheid onder die aandag van gemeentes bring. Daar word uit verskeie oorde baie gepraat oor die wet (Wet nr 4 van 2013) en die implikasies daarvan vir kerke. Hoewel die wet reeds in 2013 aangekondig is, is dit nog nie amptelik in werking nie. Alle aanduidings is egter dat dit nog in 2019 in werking sal tree, waarna instansies dan 2 jaar het om POPI aanpasbaar te word. Om gemeentes egter te help om hulle so spoedig moontlik voor te berei, het ons in samewerking met ons regsspan, 'n kursus, Die POPI wet en Kerke, saamgestel wat ons vanaf Oktober in verskeie sentra sal begin aanbied. Hou gerus ons kennisgewings dop vir datums en kostes.

As 'n algemene rel wil ons dit egter onder gemeentes se aandag bring dat die Winkerk 7 en Winkerk Online operateurs 'n geweldige groot verantwoordelikheid op hulle skouers het om ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE van lidmate se persoonlike inligting aan enige party wat nie deur die kerkraad gemagtig is nie, bekend te maak nie. Dit geld nie net vir Winkerk Online inligting nie, maar ook vir enige inligting in Winkerk 7.  Gemeentes wat van Winkerk Online gebruikmaak, word weer aangemoedig om te verseker dat hulle 100% vertroud is met Infokerk se "Terms of Use" en "Privacy Statement" op die Winkerk Online webwerf, aangesien 'n oortreding van hierdie gebruiksvoorwaardes, selfs tot vervolging kan lei.  


Kennisgewing 2 Augustus 2019

1. Let asb daarop dat Winkerk 7.0.30.47 onlangs vrygestel is. Die belangrikste uitbreiding van hierdie weergawe is dat gemeentes wat reeds vir WinkerkOnline geregistreer is, nou direk uit Winkerk 7 lidmaat inligting vanaf WinkerkOnline kan inlees (copy) in die Winkerk 7 databasis in as nuwe intrekkers. Aanvraag van attestate word ook nou makliker gedoen as voorheen. Kliek hier vir meer inligting oor die byvoeg van lidmate vanaf WinkerkOnline.

2. Ons is besig om 'n heeltemal nuwe produk te ontwikkel wat in samewerking met Winkerk 7 gebruik sal kan word. Dit sal 'n kommunikasie app wees wat op Android selfone kan werk en sal direk met die WinkerkOnline data kan kommunikeer. Ons sal eersdaags 'n vraelys aan gemeentes uitstuur rakende gemeentes se behoeftes rondom kommunikasie met lidmate.


Nuusbrief 28 Maart 2019
Kliek hier vir die nuusbrief

Kennisgewing 1 Maart 2019
Gemeentes se statistiek.
Lidmate wissel gereeld in gemeentes en ringe en sinodes verwag jaarliks statistiek van gemeentes. Dit is altyd 'n goeie idee om hierdie statistiek te trek op die begin van die boekjaar en dit iewers te bre vir latere gebruik.
Kliek hier vir meer inligting oor die trek van statistiek.Meer inligting oor Winkerk Online:
1. Winkerk Online kry sy data vanaf die Backup Buddy program wat outomatiese rugsteun van data op die gemeente se rekenaar maak.
2. Gemeentes hoef dus NIKS te doen om die data van die gemeente op hulle selfone te kry nie. Gebruikers teken slegs by Winkerk Online aan met hulle gebruikernaam en wagwoord.
3. Winkerk  Online is 'n webwerf, wat beteken dat dit in 'n "Browser" gelees kan word, en daarom is dit nie beperk tot sekere soorte selfone nie.
4. Predikante kan selfs by Winkerk Online inligting van lidmate op hulle selfone verander, en daardie veranderinge moet dan deur die kerkkantoor gemagtig word.
5. Lidmate kan ook by Winkerk Online registreer en deur die gemeente goedgekeur word om toegang tot hulle eie data te verkry vanaf hulle selfone. Lidmate kan dan ook hulle eie inligting verander en dit moet ook deur die kerkkantoor in Winkerk 7 goedgekeur word.
6. Kerkkantoor gebruikers kan natuurlik ook die uiters handige funksie van Winkerk Online gebruik om na nuwe intrekkers se bewyse van lidmaatskap te soek op ons sentrale databasis wat reeds meer as 2,6 miljoen inskrywings bevat.
7. Daar is reeds 966 gemeentes wat Backup Buddy gebruik en wie se data dus in die sentrale databasis opgeneem is.
 
Gemeentes wat nog nie Backup Buddy en Winkerk Online gebruik nie, is welkom om u plaaslike Infokerk kantoor te kontak om deel te word van ons steeds groeiende sentrale databasis.
Windows 10
Ons wil dit graag onder gemeentes se aandag bring dat daar geen rede is waarom gemeentes nie kan opgradeeer na Windows 10 nie. Winkerk 7 is getoets onder Windows 10 en werk 100%. Daar is wel een of twee kleiner verstellings wat in Windows aangebring moet word.
Kliek hier vir volledige instruksies.