20 JaarInfokerk Nuus
Kennisgewing 5 Okt 2019
Nuwe weergawe van Winkerk 7
Winkerk 7.30.57 is op 3 Okt vrygestel. Ter wille van die sekuriteit van gemeentes se data word die gebruikers begelei om nie meer met "master" in die program in te gaan nie. Die program sal u begelei om vir elke gebruiker nou 'n eie gebruikernaam en wagwoord te skep. Dit is baie belangrik dat elke persoon wat met Winkerk werk, sy of haar eie gebruikernaam en wagwoord moet h. Die gebruikernaam behoort die naam van die persoon te wees wat in die program aanteken. Daar sal ook nuwe POPI voorwaardes wees wat gebruikers moet aanvaar alvorens hulle toegang tot die stelsel sal kan verkry en dit is belangrik dat elke gebruiker (persoon wat met Winkerk werk) apart die voorwaardes moet aanvaar.
Kennisgewing 28 Aug 2019
Die POPI wet en kerke
Ons wil baie graag die belangrikheid van hierdie aangeleentheid onder die aandag van gemeentes bring. Daar word uit verskeie oorde baie gepraat oor die wet (Wet nr 4 van 2013) en die implikasies daarvan vir kerke. Hoewel die wet reeds in 2013 aangekondig is, is dit nog nie amptelik in werking nie. Alle aanduidings is egter dat dit nog in 2019 in werking sal tree, waarna instansies dan 2 jaar het om POPI aanpasbaar te word. Om gemeentes egter te help om hulle so spoedig moontlik voor te berei, het ons in samewerking met ons regsspan, 'n kursus, Die POPI wet en Kerke, saamgestel wat ons vanaf Oktober in verskeie sentra sal begin aanbied. Hou gerus ons kennisgewings dop vir datums en kostes.

As 'n algemene rel wil ons dit egter onder gemeentes se aandag bring dat die Winkerk 7 en Winkerk Online operateurs 'n geweldige groot verantwoordelikheid op hulle skouers het om ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE van lidmate se persoonlike inligting aan enige party wat nie deur die kerkraad gemagtig is nie, bekend te maak nie. Dit geld nie net vir Winkerk Online inligting nie, maar ook vir enige inligting in Winkerk 7.  Gemeentes wat van Winkerk Online gebruikmaak, word weer aangemoedig om te verseker dat hulle 100% vertroud is met Infokerk se "Terms of Use" en "Privacy Statement" op die Winkerk Online webwerf, aangesien 'n oortreding van hierdie gebruiksvoorwaardes, selfs tot vervolging kan lei.  


Kennisgewing 2 Augustus 2019

1. Let asb daarop dat Winkerk 7.0.30.47 onlangs vrygestel is. Die belangrikste uitbreiding van hierdie weergawe is dat gemeentes wat reeds vir WinkerkOnline geregistreer is, nou direk uit Winkerk 7 lidmaat inligting vanaf WinkerkOnline kan inlees (copy) in die Winkerk 7 databasis in as nuwe intrekkers. Aanvraag van attestate word ook nou makliker gedoen as voorheen. Kliek hier vir meer inligting oor die byvoeg van lidmate vanaf WinkerkOnline.

2. Ons is besig om 'n heeltemal nuwe produk te ontwikkel wat in samewerking met Winkerk 7 gebruik sal kan word. Dit sal 'n kommunikasie app wees wat op Android selfone kan werk en sal direk met die WinkerkOnline data kan kommunikeer. Ons sal eersdaags 'n vraelys aan gemeentes uitstuur rakende gemeentes se behoeftes rondom kommunikasie met lidmate.


Nuusbrief 28 Maart 2019
Kliek hier vir die nuusbrief

Kennisgewing 1 Maart 2019
Gemeentes se statistiek.
Lidmate wissel gereeld in gemeentes en ringe en sinodes verwag jaarliks statistiek van gemeentes. Dit is altyd 'n goeie idee om hierdie statistiek te trek op die begin van die boekjaar en dit iewers te bre vir latere gebruik.
Kliek hier vir meer inligting oor die trek van statistiek.Meer inligting oor Winkerk Online:
1. Winkerk Online kry sy data vanaf die Backup Buddy program wat outomatiese rugsteun van data op die gemeente se rekenaar maak.
2. Gemeentes hoef dus NIKS te doen om die data van die gemeente op hulle selfone te kry nie. Gebruikers teken slegs by Winkerk Online aan met hulle gebruikernaam en wagwoord.
3. Winkerk  Online is 'n webwerf, wat beteken dat dit in 'n "Browser" gelees kan word, en daarom is dit nie beperk tot sekere soorte selfone nie.
4. Predikante kan selfs by Winkerk Online inligting van lidmate op hulle selfone verander, en daardie veranderinge moet dan deur die kerkkantoor gemagtig word.
5. Lidmate kan ook by Winkerk Online registreer en deur die gemeente goedgekeur word om toegang tot hulle eie data te verkry vanaf hulle selfone. Lidmate kan dan ook hulle eie inligting verander en dit moet ook deur die kerkkantoor in Winkerk 7 goedgekeur word.
6. Kerkkantoor gebruikers kan natuurlik ook die uiters handige funksie van Winkerk Online gebruik om na nuwe intrekkers se bewyse van lidmaatskap te soek op ons sentrale databasis wat reeds meer as 2,6 miljoen inskrywings bevat.
7. Daar is reeds 966 gemeentes wat Backup Buddy gebruik en wie se data dus in die sentrale databasis opgeneem is.
 
Gemeentes wat nog nie Backup Buddy en Winkerk Online gebruik nie, is welkom om u plaaslike Infokerk kantoor te kontak om deel te word van ons steeds groeiende sentrale databasis.
Windows 10
Ons wil dit graag onder gemeentes se aandag bring dat daar geen rede is waarom gemeentes nie kan opgradeeer na Windows 10 nie. Winkerk 7 is getoets onder Windows 10 en werk 100%. Daar is wel een of twee kleiner verstellings wat in Windows aangebring moet word.
Kliek hier vir volledige instruksies.