20 JaarInfokerk Nuus
Kennisgewing 22 Julie 2019

1. Let asb daarop dat Winkerk 7.0.30.42 vandag vrygestel is. Die belangrikste uitbreiding van hierdie weergawe is dat gemeentes wat reeds vir WinkerkOnline geregistreer is, nou direk uit Winkerk 7 lidmaat inligting vanaf WinkerkOnline kan inlees (copy) in die Winkerk 7 databasis in as nuwe intrekkers. Aanvraag van attestate word ook nou makliker gedoen as voorheen. Kliek hier vir meer inligting oor die byvoeg van lidmate vanaf WinkerkOnline.

2. Ons is besig om 'n heeltemal nuwe produk te ontwikkel wat in samewerking met Winkerk 7 gebruik sal kan word. Dit sal 'n kommunikasie app wees wat op Android selfone kan werk en sal direk met die WinkerkOnline data kan kommunikeer. Ons sal eersdaags 'n vraelys aan gemeentes uitstuur rakende gemeentes se behoeftes rondom kommunikasie met lidmate.


Nuusbrief 28 Maart 2019
Kliek hier vir die nuusbrief

Kennisgewing 1 Maart 2019
Gemeentes se statistiek.
Lidmate wissel gereeld in gemeentes en ringe en sinodes verwag jaarliks statistiek van gemeentes. Dit is altyd 'n goeie idee om hierdie statistiek te trek op die begin van die boekjaar en dit iewers te bÍre vir latere gebruik.
Kliek hier vir meer inligting oor die trek van statistiek.Meer inligting oor Winkerk Online:
1. Winkerk Online kry sy data vanaf die Backup Buddy program wat outomatiese rugsteun van data op die gemeente se rekenaar maak.
2. Gemeentes hoef dus NIKS te doen om die data van die gemeente op hulle selfone te kry nie. Gebruikers teken slegs by Winkerk Online aan met hulle gebruikernaam en wagwoord.
3. Winkerk  Online is 'n webwerf, wat beteken dat dit in 'n "Browser" gelees kan word, en daarom is dit nie beperk tot sekere soorte selfone nie.
4. Predikante kan selfs by Winkerk Online inligting van lidmate op hulle selfone verander, en daardie veranderinge moet dan deur die kerkkantoor gemagtig word.
5. Lidmate kan ook by Winkerk Online registreer en deur die gemeente goedgekeur word om toegang tot hulle eie data te verkry vanaf hulle selfone. Lidmate kan dan ook hulle eie inligting verander en dit moet ook deur die kerkkantoor in Winkerk 7 goedgekeur word.
6. Kerkkantoor gebruikers kan natuurlik ook die uiters handige funksie van Winkerk Online gebruik om na nuwe intrekkers se bewyse van lidmaatskap te soek op ons sentrale databasis wat reeds meer as 2,6 miljoen inskrywings bevat.
7. Daar is reeds 966 gemeentes wat Backup Buddy gebruik en wie se data dus in die sentrale databasis opgeneem is.
 
Gemeentes wat nog nie Backup Buddy en Winkerk Online gebruik nie, is welkom om u plaaslike Infokerk kantoor te kontak om deel te word van ons steeds groeiende sentrale databasis.
Windows 10
Ons wil dit graag onder gemeentes se aandag bring dat daar geen rede is waarom gemeentes nie kan opgradeeer na Windows 10 nie. Winkerk 7 is getoets onder Windows 10 en werk 100%. Daar is wel een of twee kleiner verstellings wat in Windows aangebring moet word.
Kliek hier vir volledige instruksies.