20 JaarInfokerk Nuus
Kennisgewing 3 Aug 2018

Kantoorure tydens Augustus 2018

  • Ons Pretoria kantoor sal toe wees op Vrydag 3 Augustus 2018 asook vanaf Woensdag 8 Augustus tot Vrydag 10 Augustus. Kontak gerus enige van ons ander takkantore in dringende gevalle.
  • SMS'e kan wel in hierdie tyd aangekoop word. Ons vra egter vriendelik dat u dit betyds sal aankoop. (Verkieslik 2 dae voordat u dit nodig het.)
Kennisgewing 11 Junie 2018
Winkerk 7.30 is nou beskikbaar.
Gemeentes wat reeds 7.29 het, se program sal outomaties opgradeer na 7.30
Gemeentes wat nog nie 7.29 of 7.30 het nie, word aangemoedig om dit so gou as moontlik op te gradeer na 7.30. Dit is krities noodsaak dat gemeentes moet opgradeer aangesien alle weergawes ouer as 7.30 nie meer sal kan registreer nie, wat beteken u program sal net ophou werk. Kontak gerus u plaaslike kantoor om u by te staan met die opgradering.
Kennisgewing 25 April 2018

Kantoorure tydens die langnaweek in April

  • Ons Pretoria kantoor sal toe wees vanaf Vrydag 27 April 2018 en weer heropen op Donderdag 3 Mei 2018. 
  • SMS'e kan wel in hierdie tyd aangekoop word. Ons vra egter vriendelik dat u dit betyds sal aankoop. (Verkieslik 2 dae voordat u dit nodig het.)
Winkerk 7 en Antivirus programme
Baie gemeentes het probleme met Winkerk en Antivirus programme. Sien gerus die Winkerk 7 bladsy vir meer inligting oor Antivirus programme.
Kennisgewing 26 Okt 2017
Winkerk 7.0.0.29
Winkerk 7.0.0.29 is nou beskikbaar. (2017-10-26)
Hierdie weergawe bevat 'n aantal handige nuwe funksies soos bv. daar kan nou SMS'e wat langer as 160 karakters is, gestuur word. 'n Verdere voordeel van hierdie weergawe is dat die installasie aansienlik vergemaklik is, en dat die weergawe die laaste weergawe is waar gebruikers self na die webwerf moet gaan om 'n opgradering af te laai. Sodra ons voortaan 'n opgradering op die internet laai, sal die weergawe (7.0.0.29) dit self agterkom, en homself opgradreer, sodat gemeentes nooit meer met verouderde programme hoef te werk nie. Op die manier kan ons ook baie vinniger veranderinge by alle gebruikers uitkry.
Kennisgewing 3 Okt 2017
Lees Winkerk data op jou ANDROID selfoon
Dit het onder ons aandag gekom van 'n advertensie wat die rondte doen waarmee Winkerk data op jou selfoon gelees kan word.
Om enige verwarring uit te skakel wil ons dit net onder u aandag bring dat die program NIE 'n Infokerk produk is NIE of deur Infokerk ontwikkel is NIE of deur Infokerk ondersteun word nie.

Let asb daarop dat gemeentes LANKAL reeds (reeds sedert 2014) hulle Winkerk lidmate op hulle selfone kan kry deur van Winkerk Online gebruik te maak.
Ons is voortdurend besig om aan die funksionaliteit op Winkerk Online uit te brei en te verbeter.

Meer inligting oor Winkerk Online:
1. Winkerk Online kry sy data vanaf die Backup Buddy program wat outomatiese rugsteun van data op die gemeente se rekenaar maak.
2. Gemeentes hoef dus NIKS te doen om die data van die gemeente op hulle selfone te kry nie. Gebruikers teken slegs by Winkerk Online aan met hulle gebruikernaam en wagwoord.
3. Winkerk  Online is 'n webwerf, wat beteken dat dit in 'n "Browser" gelees kan word, en daarom is dit nie beperk tot sekere soorte selfone nie.
4. Predikante kan selfs by Winkerk Online inligting van lidmate op hulle selfone verander, en daardie veranderinge moet dan deur die kerkkantoor gemagtig word.
5. Lidmate kan ook by Winkerk Online registreer en deur die gemeente goedgekeur word om toegang tot hulle eie data te verkry vanaf hulle selfone. Lidmate kan dan ook hulle eie inligting verander en dit moet ook deur die kerkkantoor in Winkerk 7 goedgekeur word.
6. Kerkkantoor gebruikers kan natuurlik ook die uiters handige funksie van Winkerk Online gebruik om na nuwe intrekkers se bewyse van lidmaatskap te soek op ons sentrale databasis wat reeds meer as 2,4 miljoen inskrywings bevat.
7. Daar is reeds 876 gemeentes wat Backup Buddy gebruik en wie se data dus in die sentrale databasis opgeneem is.
 
Gemeentes wat nog nie Backup Buddy en Winkerk Online gebruik nie, is welkom om u plaaslike Infokerk kantoor te kontak om deel te word van ons steeds groeiende sentrale databasis.
Kennisgewing 16 Sep 2017
Infokerk se Kaapstad kantoor se kontakbesonderhede verander soos volg:
Tel: (021) 782-1280
Sel: (065) 920-7472
Kennisgewing 7 Sep 2017
  
Winkerk Buite Kursusse
Inskrywingsvorm
Nelspruit 18 Okt 2017
Koste: R440 per persoon
Min Aantal inskrywings: 15
Kontak: Jandri by jandri@infokerk.co.za of 082 854-4274
Vrystaat Kursusse
Kroonstad 21 Sept 2017 (Winkerk en Finkerk)
Koste: R50 per persoon vir etegeld (Kontak Nerina vir koste vir Finkerk)
Kontak: Nerina by nerina@mtnloaded.co.za of 083 463-2016
Bloemfontein 27 Sept 2017
Koste: R50 per persoon vir etegeld
Kontak: Nerina by nerina@mtnloaded.co.za of 083 463-2016

Kennisgewing 15 Mei 2017

Winkerk 7.0.0.28
Winkerk 7.0.0.28 is nou beskikbaar. 
Die belangrikste nuwe funksies wat in hierdie weergawe beskikbaar is, is dat daar nou 'n direkte sinchronisasie funksie tussen die adresse van gemeentes in Winkerk 7 en ons sentrale databasis is. Gemeentes kan nou in die program 'n versoek rig om 'n gemeente se adresinligting te verander, of versoek dat 'n nuwe gemeente bygevoeg word. Daardie versoek direk na ons sentrale databasis gestuur waar ons die versoek onmiddellik sien en kan  goedkeur of afkeur. Sou die versoek goedgekeur word, word dit outomaties gesinchroniseer met alle gemeentes wat reeds Winkerk 7.0.0.28 gebruik se gemeentes databasis.


Winkerk 7.0.0.27
Gemeentes wat reeds Winkerk 7.0.0.27 afgelaai het voor 9 Maart 2017, kan gerus weer die program aflaai en installeer. Ons het 'n paar kleiner wysiginge aangebring. Indien u onseker is wanneer u dit afgelaai het, kan dit geen skade maak indien u dit weer doen nie.

Winkerk 7
Winkerk 7.0.0.27 is nou beskikbaar. 
Sien ons webwerf vir meer besonderhede.

LW: Gemeentes wat nog Windows XP het, moet asb nie verder as Winkerk 70026 opgradeer nie. Winkerk 70027 gebruik nuwe tegnologie wat maak dat Winkerk 70027 nie reg sal werk op Windows XP nie.


Windows XP
Ons is nou vinnig besig om die 3 jaar merk te nader waar Microsoft nie meer Windows XP ondersteun nie. Ons wil dit graag onder gemeentes se aandag bring dat gemeentes wat nog steeds Windows XP gebruik, die gevaar loop om groot skade op te doen agv die ou tegnologie wat nog gebruik word. Ons is bewus daarvan dat dit maar in alle gemeentes moeilik gaan om die begrotings te laat klop, maar ons wil dit graag onder u aandag bring, dat uit ons ervaring waar ons daagliks met gemeentes en hulle rekenaars werk, dit in baie gevalle vir 'n gemeente goedkoper mag uitwerk om, terwyl terwyl hulle XP rekenaar nog werk, om so spoedig moontilk 'n nuwe rekenaar met Windows 10 op aan te skaf. As die rekenaar eers gebreek het, of 'n ernstige virus kry en die gemeente het nie deeglike backups van hulle data nie, kan dit soms nie eers moontlik wees om daardie data terug te kry nie, wat beteken dat daar tot jare se werk verlore kan gaan. Van die data kan soms slegs teen ho koste herwin word of iemand moet betaal word om werk op te vang en in te haal.  


Winkerk 7 en Windows XP
Ons wil dit graag onder gemeentes se aandag bring dat Winkerk 7 ontwerp is vir Windows 7 en dit werk natuurlik ook 100% op Windows 8 en 10. Winkerk 7 kan op Windows XP werk, maar dan moet die Windows XP heeltemal op datum wees. Die minimum vereistes is:
Windows XP - Service Pack 3
Microsoft .NET Framework 3.5 - Service Pack 1
Indien gemeentes wil h dat ons hulle behulpsaam moet wees met die installasie van Winkerk 7 op Windows XP, moet gemeents self sorg dat hulle Windows XP REEDS aan bg. minimum vereistes voldoen voordat ons kan begin met die installasie van Winkerk 7.

Winkerk 6
Winkerk 6 is nou reeds meer as 5 jaar vervang deur Winkerk 7. Gemeentes wat nog steeds Winkerk 6 gebruik word sterk aangemoedig om so spoedig moontlik oor te skakel na Winkerk 7. 


Windows 10
Ons wil dit graag onder gemeentes se aandag bring dat daar geen rede is waarom gemeentes nie kan opgradeeer na Windows 10 nie. Winkerk 7 is getoets onder Windows 10 en werk 100%. Daar is wel een of twee kleiner verstellings wat in Windows aangebring moet word.
Kliek hier vir volledige instruksies.

Winkerk Online en Backup Buddy
Ons wil graag gemeentes aanmoedig wat nog nie van Backup Buddy gemaak nie, om dit so gou as moontlik te bekom.  Gemeentes wat geregistreer het vir Winkerk Online kan nou reeds met Winkerk Online 'n soektog na die gemeente doen waar nuwe intrekkers se attestate in die sentrale data voorkom. Dit vergemaklik die aanvraag geweldig baie, maar sulke gemeentes kan SLEGS in die data soek van gemeentes wat reeds Backup Buddy het.  As u gemeente nog nie Backup Buddy gebruik nie, kan ander gemeentes nie na  lidmate in u gemeente se data soek nie en daarom wil ons u aanmoedig om nie net vir die veiligheid van u gemeente se data nie, maar ook vir u eie en ander gemeentes se gerief om soektogte te loots, so gou moontlik Backup Buddy te bekom.